Poznań – wykonanie żelbetowych pylonów pod szyldy reklamowe