Drezno – wykonanie robót żelbetowych parkingu podziemnego oraz koordynacja i nadzór nad pozostałą częścią obiektu